Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5419
Nhan đề: Giáo trình bóng rổ
Tác giả: Nguyễn Hữu, Bằng
Đỗ Mạnh, Hưng
Từ khoá: Kỹ thuật bóng rổ
Chiến thuật bóng rổ
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học sư phạm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5419
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_KHCB_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1934_1_giao trinh bong ro_Trang bia.pdfTrang bìa43.93 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_2_giao trinh bong ro_Loi noi dau.pdfLời nói đầu161.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_3_giao trinh bong ro_Chuong 1.pdfChương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng rổ989.01 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_4_giao trinh bong ro_Chuong 2.pdfChương 2: Kỹ thuật bóng rổ5.58 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_5_giao trinh bong ro_Chuong 3.pdfChương 3: Chiến thuật bóng rổ3.88 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_6_giao trinh bong ro_Chuong 4.pdfChương 4: Phương pháp giảng dạy bóng rổ3.05 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_7_giao trinh bong ro_Chuong 5.pdfChương 5: Phương pháp giảng dạy bóng rổ cho học sinh trung học cơ sở1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_8_giao trinh bong ro_Chuong 6.pdfChương 6: Phương pháp huấn luyện thể lực trong bóng rổ1.77 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_9_giao trinh bong ro_Chuong 7.pdfChương 7: Phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng rổ1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_10_giao trinh bong ro_Chuong 8.pdfChương 8: Những điều luật cơ bản và phương pháp trọng tài bóng rổ3.12 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1934_11_giao trinh bong ro_Muc luc.pdfMục lục140.23 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.