Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5416
Nhan đề: Phân tích định lượng bằng phương pháp hóa học : Hướng dẫn thực hành
Tác giả: Nguyễn Thị Như, Mai
Đặng Thị Vĩnh, Hòa
Từ khoá: Phân tích định lượng
Phương pháp hóa học
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Trường Đại học Đà Lạt
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5416
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_KHCB_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1927_1_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Trang bia.pdfTrang bìa72.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_2_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Loi noi dau.pdfLời nói đầu58.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_3_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Noi quy phong thi nghiem.pdfNội quy phòng thí nghiệm58.83 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_4_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 1.pdfPhần 1- Bài 1: Giới thiệu về phân tích định lượng91.34 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_5_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 2_Bai 1.pdfPhần 2 - Bài 1: Cách dử dụng các dụng cụ đo khối lượng và thể tích102.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_6_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 2_Bai 2.pdfPhần 2 - Bài 2: Phương pháp trung hòa88.67 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_7_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 2_Bai 3.pdfPhần 2 - Bài 3: Phương pháp trung hòa88.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_8_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 2_Bai 4.pdfPhần 2 - Bài 4: Phương pháp oxy hóa - khử phép do permanganat114.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_9_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 2_Bai 5.pdfPhần 2 - Bài 5: Phương pháp oxy hóa khử phép đo dicromat và IOD97.66 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_10_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 2_Bai 6.pdfPhần 2 - Bài 6: Phương pháp chuẩn độ kết tủa106.97 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_11_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 2_Bai 7.pdfPhần 2 - Bài 7: Phương pháp phân tích khối lượng95.05 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1927_12_Thuc hanh phan tich dinh luong bang cac phuong phap hoa hoc_Phan 2_Bai 8.pdfPhần 2 - Bài 8: Phương pháp complexon120.56 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.