Năm học 2013 - 2014_TQ_ĐT : [39] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 39
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Quản trị hành chánh văn phòng_Lần 1.HK2Vũ, Xuân Tường
2014Địa lý kinh tế Việt Nam_Lần 1.HK2Trương, Thị Thanh Xuân
2014Nghiên cứu Marketing_Lần 1.Hk2Đàm, Trí Cường
2014Quản trị chất lượng_Lần 1_K17Q.HK2Vũ, Xuân Tường
2014Chiến lược chính sách kinh doanh_Lần 1.HK2Nguyễn, Minh Kim
2014Kế toán tài chính 1_HK2Đặng, Ngọc Vàng
2014Kế toán DN3_đề 1_HK2Đặng, Ngọc Vàng
2014Kế toán DN3_đề 2_HK2Đặng, Ngọc Vàng
2014Thị trường chứng khoáng_Lần 1.HK2Nguyễn, Xuân Xuyên
2014Quản trị hậu cần_Lần 1.HK2Phạm, Đình Phương
2014Kinh doanh quốc tế_Lần 1.HK2Ngô, Kim Trâm Anh
2014Tin học ứng dụng Logistics_Lần 1.HK2Bùi, Lê Phương
2014Quản trị chất lượng_Lần 1_K17C.HK2Nguyễn, Minh Kim
2014Quản trị phân phối_HK2Huỳnh, Quang Hiền
2014Kỹ năng bán hàng & Quản lý bán hàng_HK2Nguyễn, Văn Tâm
2013Quản trị học_Lần 1. HK1Nguyễn Thu, Hà
2013Kinh tế vi mô_HK1Nguyễn Trần, Sỹ
2013Đạo đức kinh doanh_Lần 1. HK1Vũ Xuân, Tường
2013Kỹ năng học tại đại học_Lần 1. HK1Bạch Thanh, Sơn; Nguyễn Phương, Anh
2013Tài chính tiền tệ_Lần 1. HK1Nguyễn Xuân, Xuyên
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 39