Năm học 2013 - 2014_TQ_ĐT : [24] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 24
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Quản trị học_Lần 1. HK1Nguyễn Thu, Hà
2013Kinh tế vi mô_HK1Nguyễn Trần, Sỹ
2013Đạo đức kinh doanh_Lần 1. HK1Vũ Xuân, Tường
2013Kỹ năng học tại đại học_Lần 1. HK1Bạch Thanh, Sơn; Nguyễn Phương, Anh
2013Tài chính tiền tệ_Lần 1. HK1Nguyễn Xuân, Xuyên
2013Nghiên cứu khoa học_Lần 1. HK1Phạm Đình, Phương
2013Quản trị tài chính_Lần 1. HK1Nguyễn Đình, Giao
2013Quản trị rủi ro_HK1Lê Thị, Út
2013Xây dựng và quản bá thương hiệu_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2013Quảng cáo và khuyến mại_HK1Huỳnh Bá Tuệ, Dương
2013Phương pháp nghiên cứu marketing_Lần 1. HK1Huỳnh Bá Tuệ, Dương
2013Nghiệp vụ ngoại thương_Lần 1. HK1Lý Ngọc, Phượng; Phan Thị Hồng, Nhung
2013Luật thương mại quốc tế_Lần 1. HK1Huỳnh Văn, Duyên
2013Thuế_HK1Phan Mỹ, Hạnh
2013Tâm lý học quản trị kinh doanh_Lần 1. HK1Trần Thị, Hương
2013Quản trị nguồn nhân lực_Lần 1. HK1Nguyễn Minh, Kim
2013Quản trị dự án_Lần 1. HK1Nguyễn Lan, Hương
2013Nghiệp vụ vận tải_Lần 1. HK1Đoàn Nam, Hải
2013Kiểm toán_HK1Nguyễn Trí, Tri
2013Chiến lược tài chánh trong kinh doanh_Lần 1. HK1Vũ Xuân, Tường
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 24