Năm học 2013 - 2014_FA_ĐT : [31] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 31
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Tài chính doanh nghiệp 1_Lần 1.HK2Phạm, Thị Hồng Vân
2014Nguyên lý thống kê_Đề 2.HK2Nguyễn, Thị Hồng Hà
2014Quản trị doanh nghiệp_lần 1_HK2Nguyễn, Lan Hương
2014Quản lý danh mục đầu tư 3_HK2Châu, Văn Thưởng
2014Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_HK2Phan, Ngọc Thùy Như
2014Toán kinh tế_HK2Trần, Trọng Khuê
2014Thanh toán quốc tế_Lần 1.HK2Nguyễn, Thị Diễm Hiền; Nguyễn, Ngọc Chánh
2014Kiểm toán_HK2Đoàn, Văn Hoạt
2014Kế toán quản trị 1_Lần 1.HK2Nguyễn, Cửu Đỉnh
2014Sổ sách kiểm toán_HK2Nguyễn, Thị Minh Hiệp
2013Mô phỏng thẩm định tín dụng_HK1Lê Xuân, Thủy
2013Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh_HK1Nguyễn Thị Thu, Hiền
2013Tài chính tiền tệ_Lần 1. HK1Nguyễn Thúy, Quỳnh
2013Kinh tế phát triển_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Hồng Hà
2013Thống kê doanh nghiệp 1_HK1Nguyễn, Thị Hồng Hà
2013Thị trường tài chính_Lần 1. HK1-
2013Nghiệp vụ ngân hàng trung ương_HK1Lê Đình, Hợp
2013Kinh tế lượng_HK1Nguyễn Thị Ngọc, Thanh
2013Thực hành thanh toán quốc tế_HK1Lê Văn, Bảy
2013Tài chính doanh nghiệp 3_Lần 1. HK1Phạm Thị Hồng, Vân
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 31