Năm học 2013 - 2014_DL_ĐT : [22] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 22
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Tuyến điểm du lịch 2_Lần 1.HK2Huỳnh, Công Hiếu
2014Quản trị học căn bản_Lần 1.HK2Nguyễn, Thị Ngọc Hạnh
2014Tiếng pháp HK4_Lần 1.HK2Nguyễn, Thị Thái Lan
2014Tiếng Nhật 1_Lần 1.HK2Trần, Thị Thu Hiền
2014Quản trị khu vui chơi giải trí_Lần.HK2Nguyễn, Anh Thư
2014Quản trị dịch vụ ăn uống_Mã đề 123.HK2Nguyễn, Lê Nhật Minh
2014Ngoại ngữ 2 - Pháp 3_HK2Nguyễn, Thị Thanh Thúy
2014Tiếng Nhật 3_HK2Trần, Thị Thu Hiền
2014Tiếng Hoa HP3 _HK2Nung, Huệ Nghi
2014NN2 - English 3_HK2Nguyễn, Hồng Ngọc Thúy
2014Ame. et En.touristique_HK2Dương, Ngọc Thắng
2013Tuyến và điểm du lịch Việt Nam_Lần 1. HK1Nguyễn Thành, Nam
2013Toán cao cấp C1_HK1Đinh Tiến, Liêm
2013Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch_Lần 1. HK1Nguyễn Duy Kỳ, Anh
2013Kinh tế vĩ mô_Lần 1. HK1Nguyễn Trần, Sỹ
2013Quản trị chất lượng dịch vụ_Lần 1. HK1Đỗ Thu, Thương
2013Ngoại ngữ 2-Pháp 2_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Thanh, Thủy
2013Tiếng Nhật 2_Lần 1. HK1Trần Thị Thu, Hiền
2013Thống kê xã hội học_Lần 1. HK1Phạm Thị Thùy, Trang
2013Hợp đồng kinh tế và đàm phán_Lần 1. HK1-
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 22