Năm học 2014 - 2015_TQ_ĐT : [23] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Quản trị học_Lần 1. HK1Nguyễn Thu, Hà
2014Đạo đức kinh doanh_Lần 1. HK1Vũ Xuân, Tường
2014Tâm lý học đại cương_Lần 1. HK1Võ Minh, Trung
2014Kinh tế vi mô_Lần 2. HK1Phan Thị Hồng, Nhung
2014Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 2. HK1Trần Minh, Tâm
2014Tài chính tiền tệ_Lần 1. HK1Lương Minh, Lan
2014Marketing căn bản_Lần 1. HK1Đàm Trí, Cường
2014Quản trị tài chính_Lần 1. HK1 (K18Q)Nguyễn Đình, Giao
2014Quản trị nguồn nhân lực_Lần 1. HK1Nguyễn Minh, Kim
2014Quản trị tài chính_Lần 1. HK1 (k18Q123)Nguyễn Đình, Giao
2014Quản trị rủi ro_Lần 1. HK1Nguyễn Minh, Kim
2014Quản trị chất lượng_Lần 1. HK1Vũ Xuân, Tường
2014Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2014Quảng cáo và khuyến mãi_Lần 1. HK1Nguyễn Tường, Huy
2014Quản trị marketing_HK1Nguyễn Văn, Tâm
2014Luật thương mại quốc tế_Lần 1. HK1Huỳnh Văn, Duyên
2014Tâm lý học quản trị kinh doanh_Lần 1. HK1-
2014Quản trị nguồn nhân lực_Lần. HK1Nguyễn Minh, Kim
2014Chiến lược tài chánh trong kinh doanh_Lần 1. HK1Vũ Xuân, Tường
2014Thuế_Lần 1. HK1Nguyễn Trọng, Hạnh
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23