Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5004
Nhan đề: Reading Water and Sanitation Infrastructure Planing in Developing Countries
Tác giả: Davis, Jennifer
Từ khoá: Môi trường
Environment
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5004
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1720_Water and Sanitation Infrastructure ..._reading.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu môn học tham khảo32.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1720_Water Supply Sanitation and Hygiene Education.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Water Supply, Sanitation and Hygiene Education5.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1720_What Will It Take to Achieve the Millennium Development Goals.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: What Will It Take to Achieve the Millennium Development Goals1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.