Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5003
Nhan đề: Reading Water and Sanitation Infrastructure in Developing Countries
Tác giả: Murcott, Susan
Từ khoá: Môi trường
Environment
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5003
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
A systematic review of the health outcomes related to.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: A systematic review of the health outcomes related to household water quality in developing countries291.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the Global Level715.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Health, Dignity, and Development.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Health, Dignity, and Development1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Household Drinking Water Treatment and Safe Storage Systems.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading : Implementation, Critical Factors and Challenges to Scale-Up of Household Drinking Water Treatment and Safe Storage Systems282.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Household water storage, handling.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Household water storage, handling and point-of-use treatment1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Meeting the MDG drinking water and sanitation.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Meeting the MDG drinking water and sanitation1.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Principles of microeconomics.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Tutorial 1: Principles of microeconomics38.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Water and Sanitation Infrastructure in Developing Countries-reading.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu môn học tham khảo114.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
water for life.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: water for life1.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.