Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5002
Nhan đề: Reading Waste Containment and Remediation Technology
Tác giả: Shanahan, Peter
Từ khoá: Môi trường
Environment
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5002
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1718_Waste Co_Technical approaches to characterizing and cleaning up brownfields sites railroad yards.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Technical approaches to characterizing and cleaning up brownfields sites railroad yards2.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1718_Waste Containment and Remediation..._reading__Design Guidelines for Conventional.PDF
  Giới hạn truy cập
Reading: Design Guidelines for Conventional1.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1718_Waste Containment and Remediation..._reading_Dense_Nonaqueous_Phase_Liquids.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Dense Nonaqueous Phase Liquids2.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1718_Waste Containment and Remediation..._reading_Permeable Reactive Barrier.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Permeable Reactive Barrier2.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1718_Waste Containment and Remediation..._reading_Phytoremediation of Contaminated Soil and.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Phytoremediation of Contaminated Soil and Ground Water at Hazardous Waste Sites181.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1718_Waste Containment and Remediation..._reading_Waste Containment and Remediation Technology.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading: Waste Containment and Remediation Technology29.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1718_Waste Containment and Remediation...Design operation clousure of municipal solid waste landfills.PDF
  Giới hạn truy cập
Reading: Design operation clousure of municipal solid waste landfills7.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.