Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5001
Nhan đề: Reading Integrated Chemical Engineering
Tác giả: McRae, Gregory
Từ khoá: Môi trường
Environment
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5001
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1717_Integrated Chemical Engineering_reading.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading Integrated Chemical Engineering19.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.