Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4999
Nhan đề: Reading Chemicals in the Environment Fate and Transport
Tác giả: Hemond, Harold
Chuang, Janet
Từ khoá: Môi trường
Environment
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4999
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1715_Chemicals in the Environment Fate and Transport_reading.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading Chemicals in the Environment Fate and Transport15.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.