Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4996
Nhan đề: Reading Financial Accounting
Tác giả: Plesko, George
Từ khoá: Kế toán
Accounting
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4996
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1710_Financial Accounting_reading.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo15.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.