Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4995
Nhan đề: Reading Nuts and Bolts of Business Plans Course
Tác giả: Hadzima, Joseph
Từ khoá: Tài chính
Finance
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4995
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1708_Nuts and Bolts of Business Plans_reading.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo101.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.