Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4993
Nhan đề: Reading Global Entrepreneurship Lab Asia-Pacific Course
Tác giả: Huang, Yasheng
Johnson, Simon
Jester, Michellana
Từ khoá: Tài chính
Finance
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4993
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1706_Global Entrepreneurship Lab Asia-Pacific_reading.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo22.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.