Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4986
Nhan đề: Syllabus for Waste Containment and Remediation Technology
Tác giả: Shanahan, Peter
Từ khoá: Môi trường
Environment
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4986
Bộ sưu tập: Syllabus

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1718_Waste Containment and Remediation Technology_syllabus.pdf
  Giới hạn truy cập
Syllabus for Waste Containment and Remediation Technology56.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.