Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4894
Nhan đề: Vật lý đại cương A1 - HK1
Từ khoá: Vật lý học
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học Cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4894
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_KHCB_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_19NL_T_X_vatlidaicuongA1 ok - Copy (2).pdf
  Giới hạn truy cập
Vật lý đại cương A1843.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.