Năm học 2014 - 2015_DL_ĐA : [21] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 21
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Văn hóa Việt Nam - Lần 1- HK1Lê, Hoàng Quân
2014Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1 - Lần 1- HK1Nguyễn, Thành Nam
2014Toán cao cấp - HKINguyễn, Ngọc Kim Khánh
2014Tiếng Pháp HK1 - Lần 1- HK1Nguyễn, Thị Thanh Thủy
2014Nghiệp vụ hướng dẫn - Lần 1 - HKINguyễn, Duy Kỳ Anh
2014Tiếng Pháp HK3 - Lần 1- HK1Hồ, Thị Đoan Trang
2014Quản trị chất lượng dịch vụ - Lần 1- HK1Đỗ, Thu Thương
2014Marketing căn bản - Lần 1- HK1Nguyễn, Thị Ngọc Hạnh
2014Quản lý dịch vụ ăn uống - Lần 1- HK1Nguyễn, Lê Nhật Thanh
2014Tiếng Pháp 2 - Lần 1- HK1Lê, Thị Sinh Hồng
2014Tiếng Nhật 2 - Lần 1- HK1Trần, Thị Thu Hiền
2014Tiếng Hoa HP2 - Lần 1 - HKIVương, Huệ Nghi
2014Giao tiếp và kỹ năng diễn đạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Thanh Trà
2014Tiếng Pháp HK7 - Lần 1 - HKINguyễn, Thị Thanh Thủy
2014Thống kê xã hội học - Lần 1 - HKIPhạm, Thị Thủy Trang
2014Quản trị hoạt động khách sạn - Lần 1- HK1Nguyễn, Thanh Trang
2014Tiếng Pháp 4 - Lần 1- HK1Nguyễn, Thị Thanh Thủy
2014Tiếng Nhật 4 - Lần 1- HK1Trần, Thị Thu Hiền
2014Hotel operations management - Lần 1- HK1-
2014Tiếng Hoa HP4 - Lần 1- HK1Vương, Huệ Nghi
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 21