Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4574
Nhan đề: Đại Việt sử ký toàn thư
Tác giả: Lê, Văn Hưu
Phan, Phu Tiên
Ngô, Sĩ Liên
Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Từ khoá: Lịch sử Việt Nam
Triều Hậu Lê
Năm xuất bản: 1697
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4574
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_L_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1631_D6053_Dai Viet su ky toan thu.pdf
  Giới hạn truy cập
Đại Việt sử ký toàn thư6.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.