Năm học 2015 - 2016_TQ_ĐT : [23] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản trị tài chính_Lần 1. HK1Nguyễn Đình, Giao
2015Quản trị tài chính_Lần 1. HK1Nguyễn Đình, Giao
2015Quản trị quan hệ khách hàng_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh
2015Quản trị dự án_Lần 1. HK1Nguyễn Lan, Hương
2015Chiến lược tài chính trong kinh doanh_Lần 1. HK1Vũ Xuân, Tường
2015Đạo đức kinh doanh_Lần 2. HK1Vũ Xuân, Tường
2015Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng_Lần 2. HK1Hoàng Thanh, Linh
2015Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng_Lần 1. HK1Lý Thị Huyền, Châu
2015Database_Lần 2. HK1Lý Thị Huyền, Châu
2015Quản trị rủi ro_Lần 2. HK1Nguyễn Minh, Kim
2015Quản trị marketing_Lần 2. HK1Đàm Trí, Cường
2015Kinh doanh quốc tế_Lần 1. HK1Huỳnh Thị Thu, Sương
2015Quản trị nguồn nhân lực_Lần 1. HK1Nguyễn Minh, Kim
2015Xây dựng và quảng bá thương hiệu_HK1Nguyễn Văn, Tâm
2015Luật thương mại quốc tế_Lần 2. HK1Nguyễn Hữu, Bình
2015Thuế_Đề số 1. HK1Phan Mỹ, Hạnh
2015Nghiệp vụ vận tải_Lần 2. HK1Đoàn Nam, Hải
2015Quản trị kinh doanh_Lần 1. HK1Nguyễn Minh, Kim
2015Quản trị chiến lược_Lần 2. HK1Vũ Văn, Hải; Nguyễn Thị Dỵ, Anh
2015Logistic quốc tế_Lần 2. HK1Phạm Đình, Phương
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23