Năm học 2015 - 2016_FA_ĐT : [29] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 29
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Toán cao cấp_Đề 1.HK2Tổ bộ môn Toán
2016Quản trị ngân hàng_Lần 1.HK2Bùi, Thị Điệp
2016Kiểm toán_Học lại lần 1.HK2Nguyễn, Thị Phước
2016Tóan cao cấp_Đề 2.HK2Tổ bộ môn Toán
2016Nguyên lý thống kê_Lần 2.HK2Nguyễn, Thị Hồng Hà
2016Phân tích báo cáo tài chính_Lần 1. HK2Bùi, Kim Phương
2016Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1.HK2Nguyễn, Thị Quỳnh Châu; Nguyễn, Ngọc Tú Vân
2016Bảo hiểm đại cương_Lần 1.HK2Nguyễn, T. Hoàng
2016Toán Kinh tế_HK2Trần, Trọng Khuê
2015Marketing căn bản_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh; Nguyễn Thị Bích, Nguyên
2015Nhập môn tài chính tiền tệ 1_Lần 1. HK1Nguyễn Thúy, Quỳnh
2015Thống kê doanh nghiệp_HK1-
2015Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 1.HK1Phạm Thị Hồng, Vân
2015Kinh tế lượng_HK1Nguyễn Thị Ngọc, Thanh
2015Phân tích báo cáo tài chính_Lần 1. HK1Bùi Kim, Phương
2015Kế toán ngân hàng_Lần 1. HK1Mai Bình, Dương
2015Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1 (Đề 01). HK2Nguyễn Thị Quỳnh, Châu; Nguyễn Ngọc Tú, Vân
2015Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1 (Đề 02). HK1Nguyễn Thị Quỳnh, Châu; Nguyễn Ngọc Tú, Vân
2015Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 1 K19KT). HK1Hoàng Hoa Sơn, Trà
2015Hệ thống thông tin kế toán_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Thu, Vân
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 29