Năm học 2015 - 2016_FA_ĐT : [20] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 20
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Marketing căn bản_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh; Nguyễn Thị Bích, Nguyên
2015Nhập môn tài chính tiền tệ 1_Lần 1. HK1Nguyễn Thúy, Quỳnh
2015Thống kê doanh nghiệp_HK1-
2015Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 1.HK1Phạm Thị Hồng, Vân
2015Kinh tế lượng_HK1Nguyễn Thị Ngọc, Thanh
2015Phân tích báo cáo tài chính_Lần 1. HK1Bùi Kim, Phương
2015Kế toán ngân hàng_Lần 1. HK1Mai Bình, Dương
2015Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1 (Đề 01). HK2Nguyễn Thị Quỳnh, Châu; Nguyễn Ngọc Tú, Vân
2015Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1 (Đề 02). HK1Nguyễn Thị Quỳnh, Châu; Nguyễn Ngọc Tú, Vân
2015Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 1 K19KT). HK1Hoàng Hoa Sơn, Trà
2015Hệ thống thông tin kế toán_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Thu, Vân
2015Toán kinh tế_HK1Nguyễn Thị Ngọc, Thanh
2015Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh_Lần 2. HK1Hoàng Thanh, Linh
2015Kinh tế phát triển_Lần 1. HK2-
2015Nguyên lý thống kê_HK1Tiêu Nguyên, Thảo
2015Thị trường tài chính lần 2_HK1Mai Thị Phương, Thùy
2015Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 2.HK1Phạm Thị Hồng, Vân
2015Quản trị ngân hàng_Lần 2. HK1Bùi Thị, Điệp
2015Phân tích báo cáo tài chính_Lần 2. HK1Bùi Kim, Phương
2015Kế toán ngân hàng_Lần 2. HK1Mai Bình, Dương
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 20