Năm học 2015 - 2016_DL_ĐT : [25] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 25
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Tuyến điểm du lịch 2_Lần 1.HK2Huỳnh, Công Hiếu
2016Quản trị học căn bản_Lần 1.HK2Nguyễn, Thị Duân; Nguyễn, Thị Ngọc Hạnh
2016Xác xuất và thống kê xã hội học_Lần 1.HK2Phạm, Thị Thùy Trang
2016Thống kê xã hội học_Lần 1.HK2Phạm, Thị Thùy Trang
2016Điều phối sự kiện và hội nghị_Lần 2.HK2Nguyễn, Thanh Trang
2016Tiếng Nhật 3_Lần 1.HK2Trần, Thị Thu Hiền
2016Điều phối sự kiện và hội nghị_Lần 1.HK2Nguyễn, Thanh Trang
2015Văn hóa Việt Nam_Đề 1. HK1Lê Hoàng, Quân
2015Ngoại ngữ 2_Tiếng Pháp 2Hồ Thị Đoan, Trang
2015Tiếng Nhật 2. Lần 2. HK1Trần Thị Thu, Hiền
2015Tiếng Nhật 2. Lần 1. HK1Trần Thị Thu, Hiền
2015Tiếng Hoa HP2_Lần 2Vương Huệ, Nghi
2015Hệ thống vận chuyển_Lần 1. HK1Trần Ngọc Anh, Khoa
2015Nghiệp vụ hướng dẫn_Lần 2. HK1-
2015Tuyến và điểm du lịch 1_Lần 1. HK1Nguyễn Thành, Nam
2015Nguyên lý kế toán_Lần 1 (Đề 2). HK1Doanh Thị Ngân, Hà
2015Nguyên lý kế toán_Lần 1 (Đề 1). HK1Doanh Thị Ngân, Hà
2015Marketing căn bản_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh
2015Quản trị dịch vụ ăn uống_Lần 1. HK1Lê Anh, Thư
2015Giao tiếp và kỹ năng diễn đạt_Lần 1. HK1Trần Thị Thanh, Trà
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 25