Năm học 2015 - 2016_DL_ĐT : [18] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 18 của 18
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Văn hóa Việt Nam_Đề 1. HK1Lê Hoàng, Quân
2015Ngoại ngữ 2_Tiếng Pháp 2Hồ Thị Đoan, Trang
2015Tiếng Nhật 2. Lần 2. HK1Trần Thị Thu, Hiền
2015Tiếng Nhật 2. Lần 1. HK1Trần Thị Thu, Hiền
2015Tiếng Hoa HP2_Lần 2Vương Huệ, Nghi
2015Hệ thống vận chuyển_Lần 1. HK1Trần Ngọc Anh, Khoa
2015Nghiệp vụ hướng dẫn_Lần 2. HK1-
2015Tuyến và điểm du lịch 1_Lần 1. HK1Nguyễn Thành, Nam
2015Nguyên lý kế toán_Lần 1 (Đề 2). HK1Doanh Thị Ngân, Hà
2015Nguyên lý kế toán_Lần 1 (Đề 1). HK1Doanh Thị Ngân, Hà
2015Marketing căn bản_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh
2015Quản trị dịch vụ ăn uống_Lần 1. HK1Lê Anh, Thư
2015Giao tiếp và kỹ năng diễn đạt_Lần 1. HK1Trần Thị Thanh, Trà
2015Tiếng hoa HP4_Lần 1. HK1Vương Huệ, Nghi
2015Quản trị hoạt động khách sạn_Lần 1. HK1Nguyễn Thanh, Trang
2015Ngoại ngữ 2_French 4Lê Thị Ánh, Hồng
2015Thống kê xã hội_Lần 1. HK1Phạm Thị Thùy, Trang
2015Tiếng hoa HP3_Lần 1. HK1Vương Huệ, Nghi
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 18 của 18