Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4084
Nhan đề: Tìm hiểu dạng chữ in gốc La - Tin. T.II : Chữ có nét chuẩn
Tác giả: Nguyễn, Viết Châu
Từ khoá: Chữ La tin
Chữ Quốc ngữ
Năm xuất bản: 1974
Nhà xuất bản: Văn hóa
Tóm tắt: Nghệ thuật dáng chữ cái Latinh qua cácThời đại,; Sáng tác và sử dụng chữ cái có nét chân; Một số bộ chữ có nét chân đang sử dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4084
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_TKCN_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA696.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang bìa63.14 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.