Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4054
Nhan đề: 101 tình huống nhân sự nan giải
Tác giả: Falcone, Paul
Từ khoá: Quản trị nhân sự
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4054
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TCNH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1116_1_101 tinh huong nhan su nan giai_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách143 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1116_2_101 tinh huong nhan su nan giai_loi gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu133.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1116_3_101 tinh huong nhan su nan giai_phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Những tình huống khó xử nơi công sở233.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1116_4_101 tinh huong nhan su nan giai_phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Các thói quen làm việc xấu và những vấn đề về hiệu quả công việc292.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1116_5_101 tinh huong nhan su nan giai_phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Hành vi và thái độ không thích hợp ở nơi làm việc358.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1116_6_101 tinh huong nhan su nan giai_phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Các chính sách doanh nghiệp320.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.