Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4048
Nhan đề: Lecture ready. 3 : strategies for academic listening and speaking - 2nd ed.
Tác giả: Frazier, Laurie
Leeming, Shalle
Từ khoá: English language
Listening comprehension
Listening
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Tóm tắt: Sử dụng kèm sách D6142
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4048
Bộ sưu tập: Lecture ready_VIDEO

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LR3_Ch01_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
Ch01_Lecture12.23 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR3_Ch01_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch01_Lecture282.56 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR3_Ch01_Presentation1.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch01_Presentation129.45 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR3_Ch01_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch01_Presentation223.1 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR3_Ch02_Presentation1.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch02_Presentation16.04 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR3_Ch02_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch02_Presentation213.46 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.