Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4041
Nhan đề: Long man preparation series for the Toeic test : Listening and reading. Introductory course - 5th ed.
Tác giả: Lougheed, Lin
Từ khoá: English language
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Pearson Education
Tóm tắt: Sử dụng kèm sách D6702
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4041
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1547_D6702_TOEIC Intermediate Answer Key.pdf
  Giới hạn truy cập
Answer key1.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1547_D6702_TOEIC Intermediate Audioscript.pdf
  Giới hạn truy cập
Audioscript1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.