Năm học 2016 - 2017_TQ_ĐA : [68] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 68
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản trị quan hệ khách hàng - Lần 1 - HKINguyễn, Thị Ngọc Hạnh
2016Tài chính tiền tệ - Lần 2 - HKILương, Minh Lan
2016Marketing Căn Bản - Lần 2 - HKINguyễn, Thị Ngọc Hạnh
2016Quản trị tài chính - Lần 2 - HKI-
2016Quản trị nguồn nhân lực - Lần 2 - HKINguyễn, Minh Kim
2016Quản trị quan hệ khách hàng - Lần 2 - HKINguyễn, Thị Ngọc Hạnh
2016Tiền tệ ngân hàng - Lần 2 - HKILương, Minh Lan
2016Quản trị tài chính - Lần 2 - HKI-
2016Quản trị rủi ro - Lần 2 - HKINguyễn, Minh Kim
2016Quản trị Marketing - Lần 2 - HKIĐàm, Trí Cường
2016Quản trị chuỗi cung ứng - Lần 2 - HKI-
2016Phân tích tài chính - Lần 2 - HKILương, Minh Lan
2016Kế toán chi phí - Lần 2- Đề 4- HKILê, Đình Trực
2016Kế toán chi phí - Lần 2- Đề 3- HKILê, Đình Trực
2016Kế toán chi phí - Lần 2- Đề 2- HKILê, Đình Trực
2016Kế toán chi phí - Lần 2- Đề 1- HKILê, Đình Trực
2016Quản trị chiến lược - Lần 2 - HKINguyễn, Minh Kim
2016Thuế - Lần 2 - HKI-
2016Quản trị nguồn nhân lực - Lần 2 - HKINguyễn, Minh Kim
2016Quản trị dự án - Lần 2 - HKINguyễn, Lan Hương
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 68