Năm học 2016 - 2017_TCNH_TK : [18] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 18 của 18
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Nghệ thuật trao đổi tri thứcWorld Bank Group
2014International Economics (Theory and Policy) - 8th ed.Appleyard, Dennis. R; Field, Alfred J.
2003International Economics (Theory and Policy) - 6th ed.Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice
2013Essentials of Probability and StatisticsWalpole, Ronald E.; Myers, Raymond H.; Myers, Sharon L.
2016Essentials of Probability and Statistics - 10th ed.Chance, Don M.; Brooks, Robert
2013International Economics - 11th ed.Salvatore, Dominick
2015International Economics - 15th ed.Carbaugh, Robert J.
2002Investment Analysis and Portfolio ManagementReilly, Frank; Brown, Keith
2011Economics DevelopmentTodaro, Michael P.; Smith, Stephen C.
2003Basic EconometricsGujarati, Damodar N.
2009Financial statement analysisSubramanyam, K.R.; Wild, John J.
2012Tài chính quốc tế = International Corporate FinanceMadura, Jeff
1995International Trade – Theory and EvidenceMarkusen, Jame R.; Melvin, Jame R.
2002Development, Trade, and the WTO – A handbook = Sổ tay về Phát triển, Thương mại và WTOHoekman, Bernard; Mattoo, Aaditya; English, Philip
2012An introduction to mathematical statistics and its applications - 5th ed.Larsen, Richard J.; Marx, Morris L.
2008Fundamentals of Risk and Insurance - 10th ed.Vaughan, Emmett J.; Vaughan, Therese M.
2012Basic business statistics : Concepts and applications - 12 th ed.Berenson, Mark L.; Levine, David M.
2013The economics of money, banking and financial markets - 10th ed.(and the 3rd ed. of the business ed.)Mishkin, Frederic S.
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 18 của 18