Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/375
Nhan đề: Nhà quản trị thành công
Tác giả: Ducker, Peter F.
Nguyễn Dũng, Hiếu
Từ khoá: Nhà quản trị
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Trẻ
Tóm tắt: Sách đề cập về vấn đề tự quản lý bản thân để đạt tính hiệu quả trong công việc. Thật vậy, nhà quản lý nếu không tự quản lý để đạt hiệu quả công việc thì khó có thể quản lý người khác. Cha đẻ của quản trị hiện đại Peter F. Drucker đưa đến cho bạn đọc những điều tạo nên một nhà quản lý hiệu quả
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/375
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_LH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA500_D5035_1_Nha quan tri thanh cong_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách111.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_2_Nha quan tri thanh cong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục116.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_3_Nha quan tri thanh cong_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu137.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_4_Nha quan tri thanh cong_Loi gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu184.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_5_Nha quan tri thanh cong_P1.pdf
  Giới hạn truy cập
1. Có thể rèn luyện tính hiệu quả204.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_6_Nha quan tri thanh cong_P2.pdf
  Giới hạn truy cập
2. Quản lý thời gian195.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_7_Nha quan tri thanh cong_P3.pdf
  Giới hạn truy cập
3. Tôi có thể đóng góp được gì188.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_8_Nha quan tri thanh cong_P4.pdf
  Giới hạn truy cập
4. Khai thác điểm mạnh211.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_9_Nha quan tri thanh cong_P5.pdf
  Giới hạn truy cập
5. Làm việc theo thứ tự ưu tiên174.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_10_Nha quan tri thanh cong_P6.pdf
  Giới hạn truy cập
6. Các yếu tố của quá trình ra quyết định219.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA500_D5035_11_Nha quan tri thanh cong_P7.pdf
  Giới hạn truy cập
7. Các quyết định hiệu quả301.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.