Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/373
Nhan đề: Ba công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch
Tác giả: Tổ chức lao động Quốc tế
Từ khoá: Tourism
Poverty
Du lịch
Giảm nghèo
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Tổ chức lao động Quốc tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/373
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_LH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
S498_D5033_1_Bo cong cu huong dan giam ngheo_trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa201.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
S498_D5033_2_Bo cong cu huong dan giam ngheo_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục127.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
S498_D5033_3_Bo cong cu huong dan giam ngheo_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan chung về Doanh nghiệp Du lịch xóa đói giảm nghèo1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
S498_D5033_4_Bo cong cu huong dan giam ngheo_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Nguồn nhân lực, việc làm ổn định và đối thoại xã hội788.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
S498_D5033_5_Bo cong cu huong dan giam ngheo_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Xúc tiến và tiếp thị du lịch1.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
S498_D5033_6_Bo cong cu huong dan giam ngheo_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4976.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
S498_D5033_6_Bo cong cu huong dan giam ngheo_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5308.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
S498_D5033_7_Bo cong cu huong dan giam ngheo_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.