Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 12.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2003Cambridge preliminary English test 3: Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminations: English for speakers of other languagesUniversity of Cambridge. ESOL Examinations.
2010Cambridge preliminary English test for schools 1.Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminationsUniversity of Cambridge. ESOL Examinations.
2009Target KET for schools: WorkbookIreland, Sue; Kosta, Joanna
2003Cambridge preliminary English test 4: Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminations: English for speakers of other languagesUniversity of Cambridge. ESOL Examinations.
2010Cambridge preliminary English test 6: Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminationsUniversity of Cambridge. ESOL Examinations.
2008Cambridge preliminary English test 5: Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminationsUniversity of Cambridge. ESOL Examinations.
2009Target KET for schools: Student's bookIreland, Sue; Kosta, Joanna
2014Cambridge preliminary English test 8: Student's book with answers: Authentic examination papers from cambridge English language assessmentCambridge English Language Assessment. Part of University of Cambridge
2012Cambridge preliminary English test 7: Student's book with answers. Official Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminationsUniversity of Cambridge. ESOL Examinations.
2003Cambridge preliminary English test 2: Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminations: English for speakers of other languagesUniversity of Cambridge. ESOL Examinations.