Năm học 2016 - 2017_PR_ĐT : [37] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 37
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Tin và viết tin_Lần 2.HK2Nguyễn, Chí Hùng
2017Tin và viết tin_Lần 1.HK2Nguyễn, Chí Hùng
2017Thi tốt nghiệp đại học_Lần 1.HK2Khoa PR
2017Tâm lý học đại cương_Lần 2. HK2Trần, Như Hà
2017Tâm lý học đại cương_Đề 4_Lần 1. HK2Trần, Thư Hà
2017Tâm lý học đại cương_Đề 3_Lần 1. HK2Trần, Thư Hà
2017Tâm lý học đại cương_Đề 2_Lần 1. HK2Trần, Thư Hà
2017Tâm lý học đại cương_Đề 1_Lần 1. HK2Trần, Thư Hà
2017Quan hệ quốc tế hiện đại_Lần 2.HK2Nguyễn, Tuấn Khanh
2017Phương pháp biên tập_Lần 2.HK2Nguyễn, Hoài Thanh
2017Phương pháp biên tập_Lần 1.HK2Nguyễn, Hoài Thanh
2017Pháp luật về truyền thông_Lần 2.HK2Trần, Minh Hải
2017Pháp luật về truyền thông_Lần 1.HK2Khoa PR
2017Nhập môn xã hội học_Lần 2.HK2Nguyễn, Phương Cường
2017Nhập môn xã hội học_Lần 1.HK2Nguyễn, Phương Cường
2017Lịch sử quan hệ quốc tế_Lần 1.HK2Nguyễn, Tuấn Khanh
2017Hoạch định chiến lược và QTCT PR_Lần 2.HK2Lê, Trần Bảo Phương
2017Hoạch định chiến lược và QTCT PR_Lần 1.HK2Lê, Trần Bảo Phương
2017Cơ sở văn hóa Việt Nam_Lần 2. HK2Khoa PR
2017Cơ sở văn hóa Việt Nam_Lần 1.HK2Khoa PR
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 37