Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3569
Nhan đề: Định hình sự phát triển đào tạo đại học Việt Nam thời cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: Mang, Tấn Hải
Từ khoá: Tư duy sáng tạo
Cách mạng công nghiệp 4.0
Tư duy chiến lược
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 11
Tóm tắt: Bài viết khái quát hóa sự phát triển của tư duy con người nói chung và sự phát triển tư duy quản trị nói riêng, cùng với sự phát triển của đại học thế giới và Việt Nam để nhận định những yêu cầu của nền kinh tế xã hội đặt ra cho các trường đại học trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết không đi tìm kiếm các giải pháp giải quyết các yêu cầu mà tập trung xây dựng một số khái niệm mới: Trường đại học đạt chất lượng vi mô, trường đại học đạt chất lượng vĩ mô và xây dựng định nghĩa trường đại học đạt chất lượng và trường đại học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 làm nền tảng định hình sự phát triển cho đào tạo đại học Việt Nam trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng các yêu cầu đặt ra.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3569
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH264_TC112_12. Mang Tấn Hải.pdf
  Giới hạn truy cập
Định hình sự phát triển đào tạo đại học Việt Nam thời cách mạng công nghiệp 4.0350.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.