Năm học 2016 - 2017_TQ_ĐT : [54] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 54
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản trị học_Lần 1. HK1Phan Quang, Việt; Nguyễn Thị Dỵ, Anh
2016Tài chính tiền tệ_HK1Đỗ Quang, Trị; Nguyễn Xuân, Xuyên
2016Tài chính quốc tế_Lần 1. HK1Lâm Minh, Trung
2016Kế toán quản trị_Lần 1. HK1Lê Như, Hoa
2016Quản trị chất lượng_Lần 1. HK1Bạch Thanh, Sơn
2016Luật thương mại quốc tế_HK1Nguyễn Thị Cẩm, Nhung
2016Thanh toán quốc tế_Lần 1. HK1Nguyễn Ngọc, Chánh
2016Thuế_HK1Nguyễn Trọng, Hạnh
2016Nghiệp vụ ngoại thương_HK1Nguyễn Hoàng Lê, Na
2016Kinh tế vi mô_Lần 1. HK1Trương Thị, Ngân
2016Đạo đức kinh doanh_Lần 1. HK1Phạm Đình, Phương
2016Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng_Lần 1. HK1Hoàng Thanh, Linh
2016Kỹ năng học tại đại học_Lần 1. HK1Bạch Thanh, Sơn
2016Tâm lý học đại cương_Lần 1. HK1Võ Minh, Trung; Trần Thư, Hà
2016Phương pháp nghiên cứu khoa học_Lần 1. HK1Vũ Văn, Hải
2016Quản trị thu mua_Lần 1. HK1Lê Thị Minh, Trang
2016Logistics quốc tế_Lần 1. HK1Lâm Minh, Trung
2016Quản trị nhà kho và tồn kho_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Dỵ, Anh
2016Quản trị hệ thống thông tin logistics_Lần 1. HK1Lê Văn, Bảy
2016Quản trị vận tải_Lần 1. HK1Bùi Hà Vân, Anh
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 54