Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3513
Nhan đề: Đào tạo nguồn nhân lực : Làm sao để khỏi ném tiền qua cửa sổ
Tác giả: Ngô, Trương Hoàng Thy
Business edge
Từ khoá: Nguồn nhân lực
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3513
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_Q_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1221_1_Đào tạo nguồn nhân lực_Trang bìa.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa149.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1221_2_Đào tạo nguồn nhân lực_Mục lục.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục30.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1221_3_Đào tạo nguồn nhân lực_Giới thiệu cuốn sách.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu cuốn sách321.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1221_4_Đào tạo nguồn nhân lực_Phần A.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần A: Tìm hiểu về đào tạo1.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1221_5_Đào tạo nguồn nhân lực_Phần B.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần B: Xác định nhu cầu đào tạo1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1221_6_Đào tạo nguồn nhân lực_Phần C.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần C: Lên kế hoạch và chuẩn bị1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1221_7_Đào tạo nguồn nhân lực_Tóm lược và suy ngẫm.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm lược và suy ngẫm203.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1221_8_Đào tạo nguồn nhân lực_Kế hoạch hành động.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế hoạch hành động277.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1221_9_Đào tạo nguồn nhân lực_Kế hoạch đào tạo.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế hoạch đào tạo135.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.