Năm học 2016 - 2017_FA_ĐT : [36] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 36
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Kế toán tài chính 2_Lần 1Mai Bình, Dương
2016Marketing căn bản_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh
2016Các kỹ năng cơ bản_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Quỳnh, Châu; Phạm Đức, Hiệp; Nguyễn Ngọc Tú, Vân
2016Toán kinh tế_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Minh, Thư
2016Nhập môn tài chính tiền tệ 1_Lần 1. HK1Nguyễn Thúy, Quỳnh
2016Kinh tế phát triển_HK1-
2016Kinh tế học vĩ mô_Lần 1. HK1Mang Tấn, Hải; Phan Thị Yến, Phượng
2016Thị trường tài chính_Lần 1. HK1Mai Thị Phương, Thùy
2016Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_HK1Nguyễn Thị Quỳnh, Châu
2016Tài chính doanh nghiệp 2_HK1Phạm Thị Hồng, Vân
2016Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 1. HK1Phạm Thị Hồng, Vân
2016Thống kê doanh nghiệp_Lần 1. HK1-
2016Kinh tế lượng_HK1-
2016Thực hành thanh toán quốc tế_Lần 1. HK1-
2016Quản trị rủi ro tài chính_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Phương, Ý
2016Quản lý danh mục đầu tư_HK1Nguyễn Thị Phương, Ý
2016Mô phỏng tín dụng_HK1Bùi Thị, Điệp
2016Mô phỏng thanh toán quốc tế_Lần 1. HK1Khoa Tài chính Kế toán
2016Kế toán ngân hàng_Lần 1. HK1Tài chính ngân hàng
2016Quản trị ngân hàng_Lần 1. HK1Bùi Thị, Điệp
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 36