Năm học 2016 - 2017_DL_ĐT : [24] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 24
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Tiếng Pháp HK7_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Thanh, Thủy
2016Tiếng Pháp HK5_Lần 1. HK1Lê Ngọc, Báu
2016Tiếng Pháp HK1_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Huỳnh, Hoa
2016Tiếng Pháp HK3_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Huỳnh, Hoa
2016Anh văn 5_HK1Khoa Ngoại ngữ
2016Quản trị tài chính_HK1Phạm Thị Hồng, Vân
2016Tiếng Hoa 2Lê Thanh, Thu
2016Ngoại ngữ 2_Tiếng Pháp 2_Lần 1. HK1Phạm Thị Xuân, Thu
2016Tiếng Nhật 2_Lần 1. HK1Trần Thị Thu, Hiền
2016Tiếng Nhật 4_Lần 1. HK1Trần Thị Thu, Hiền
2016Ngoại ngữ 2_Tiếng Pháp 4_Lần 1. HK1Trần Thị Tú, Xuyên
2016Tiếng Hoa 4_Lần 1. HK1Lê Thanh, Thu
2016Quản trị chất lượng dịch vụ_Lần 1. HK1Khoa Du lịch
2016Marketing căn bản_Lần 1. HK1Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh
2016Cơ sở văn hóa Việt Nam_Lần 1. HK1Lê Hoàng, Quân
2016Gestion des Opérations Hôtelières_Lần 1. HK1Nguyễn Thanh, Trang
2016Quản trị hoạt động khách sạn_Lần 1. HK1Nguyễn Thanh, Trang
2016Hệ thống vận chuyển_Lần 1. HK1Lê Hồng, Đắc
2016Economie du tourisme_Lần 1. HK1Nguyễn Thanh, Trang
2016Giao tiếp (communication)_Lần 1. HK1Viên Thế Khánh, Toàn
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 24