Năm học 2016 - 2017_IT_ĐT : [15] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 15 của 15
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Quản trị doanh nghiệp_Lần 2. HK2Phan, Thị Hồng
2017Quản trị doanh nghiệp_Lần 1. HK2Phan, Thị Hồng
2017Intro to database_Lần 2. HK2Lý, Thị Huyền Châu
2017Intro to database_Lần 1. HK2Lý, Thị Huyền Châu
2017Anh văn 4_Đề 329_Lần 2.HK2-
2017Anh văn 4_Đề 264_Lần 2.HK2-
2017Anh văn 4_Đề 128_Lần 2.HK2-
2017Anh văn 4 _Đề 360_Lần 1.HK2-
2017Anh văn 4 _Đề 207_Lần 1.HK2-
2017Anh văn 4 _Đề 138_Lần 1.HK2-
2016Kinh tế học đại cương_Lần 1. HK1Trương Thị, Ngân
2016Group Dynamic & Communication_Lần 1. HK1Lê Hùng, Tiến
2016Toán rời rạc_Lần 1. HK1Hà Văn, Thảo
2016Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng_Lần 1. HK1Lý Thị Huyền, Châu
2016Group Dynamic & Communication_Lần 1. HK1Lê Hùng, Tiến
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 15 của 15