Năm 2018_QTKD_LV : [5] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 5 của 5
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu thuốc bổ Pecaldex của công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 Nadyphar tại thị trường Campuchia 2019 - 2023 : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 8340101Nguyễn, Thị Thục Viên; Đoàn, Liêng Diễm (HDKH)
2018Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu theo quan điểm khách hàng của công ty TNHH sản xuất - thương mại và dịch vụ Thiên phú : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 60340102Trần, Minh Trí; Ngô, Thị Thu (HDKH)
2018Đo lường sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Văn Lang : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 8340101Đặng, Thị Hồ Thủy; Lê, Quang Hùng (HDKH)
2018Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH ITEQ Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2012 : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 8340101Cao, Cẩm Hoàng; Lê, Văn Bảy (HDKH)
2018Đo lường giá trị cảm nhận của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo đại học của trường Đại học Tài Chính Marketing : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 60340102Bùi, Thị Thanh; Trần, Văn Thi (HDKH)
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 5 của 5