Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3083
Nhan đề: Guidelines for the assessment of english language learners
Tác giả: Educational Testing Service
Từ khoá: English Language
Planning the Assessment
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: ETS
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3083
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1669_D6091_Guidelines for the Assessment of English Language Learners.pdf
  Giới hạn truy cập
Guidelines for the assessment of english language learners370.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.