Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3082
Nhan đề: A guide to using qualitative research methodology
Tác giả: Patton, Michael Quinn
Cochran, Michael
Từ khoá: Social Sciences
Qualitative Research.
Qualitative research methodology
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Medicins Sans Frontiers
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3082
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1667_D6089__A Guide to Using Qualitative Research Methodology.pdf
  Giới hạn truy cập
A guide to using qualitative research methodology707.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.