Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3081
Nhan đề: Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh
Tác giả: Nguyễn, Quốc Hùng
Từ khoá: Tiếng Anh
Phiên dịch
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3081
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1666_1_Huong dan ky thuat phien dich_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1666_2_Huong dan ky thuat phien dich_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục43.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1666_3_Huong dan ky thuat phien dich_De dan.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề dẫn299.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1666_4_Huong dan ky thuat phien dich_Chuong 1-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Các cấp độ và loại hình dịch2.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1666_5_Huong dan ky thuat phien dich_Chuong 3-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Nghe hiểu để dịch2.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1666_6_Huong dan ky thuat phien dich_Chuong 5-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Ghi chép để dịch1.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1666_7_Huong dan ky thuat phien dich_Chuong 7-8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Diễn đạt và tái diễn giải1.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1666_8_Huong dan ky thuat phien dich_Chuong 9-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Giải thích và dịch tên riêng1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.