Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3042
Nhan đề: Bài giảng đại cương về khoa học quản lý
Tác giả: Hồ, Văn Liên
Từ khoá: Khoa học quản lý
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3042
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1203_1_Tập bài giảng đại cương về khoa học quản lý_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa78.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1203_2_Tập bài giảng đại cương về khoa học quản lý_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1. Những vấn đề chung của khoa học quản lý546.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1203_3_Tập bài giảng đại cương về khoa học quản lý_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2. Chức năng quản lý420.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1203_4_Tập bài giảng đại cương về khoa học quản lý_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý304.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1203_5_Tập bài giảng đại cương về khoa học quản lý_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4. Người quản lý317.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1203_6_Tập bài giảng đại cương về khoa học quản lý_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6. Quyết định quản lý262.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1203_7_Tập bài giảng đại cương về khoa học quản lý_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương vi. Thông tin trong quản lý253.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.