Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA : [21] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 21
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Quản trị chiến lược - lần 1 - HKINguyễn Minh Kim
2017Quản trị rủi ro tài chính - HKINguyễn Thị Phương, Ý
2017Phân tích báo cáo tài chính - HKIBùi Kim, Phượng
2017Quản lý danh mục đầu tư - HKINguyễn Thị Phương, Ý
2017Thị trường tài chính - HKIMai Thị Phương, Thùy
2017Mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng thương mại - HKIBùi Thị, Điệp; Mai Thị Phương, Thùy
2017Kiểm toán 2 - HKI-
2017Kiểm toán 1 - lần 2 - HKI-
2017Kế toán quản trị 2 - HKILê Đình, Trực
2017Quản trị ngân hàng thương mại - HKIBùi Thị, Điệp
2017Kế toán tài chính 2 - HKI-
2017Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - HKI-
2017Tài chính doanh nghiệp II - HKI-
2017Thuế - lần 1 - HKI-
2017Thuế - lần 2 - HKI-
2017Tài chính công ty đa quốc gia - HKITriệu Thị Phương, Hiền
2017Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - HKI-
2017Quản trị học - HKILương Minh, Lan
2017Nguyên lý thống kê - HKI-
2017Marketing căn bản - HKINguyễn Thị Ngọc, Hạnh
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 21