Năm học 2017 - 2018_VBL_TK : [73] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 73
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1992TCVN 5674 : 1992 Nhóm H Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thuBộ Xây dựng
2007TCXDVN 170 : 2007 Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuậtBộ Xây dựng
1988TCVN 4519 : 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu.Bộ Xây dựng
2012TCVN 4087 : 2012 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chungBộ Xây dựng
2011TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thuBộ Xây dựng
2005TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
1985TCVN 198:1985 Kim loại: Phương pháp thử uốnBộ Xây dựng
2012TCVN 9115 : 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép thi công và nghiệm thuBộ Xây dựng
1987TCVN 4459 : 1987 Nhóm H Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựngBộ Xây dựng
2006Luật số: 81/2006/QH11 Luật cư trúQuốc hội
2014Luật số: 53/2014/QH13 Luật công chứngQuốc hội
2008Luật số: 22/2008/QH12 Luật cán bộ công chứcQuốc hội
2005Luật số 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtQuốc hội
2009Thông tư số 88/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng10 năm 2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt NamBộ Tài chính
2013Luật số: 36/2013/QH13 Sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trúQuốc hội
2008Pháp lệnh Số: 04/2008/PL-UBTVQH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chínhQuốc hội
1998Pháp lệnh Số: 2-L/CTN Của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội số 2-l/CTN ngày 26 tháng 02 năm 1998 cán bộ, công chứcChủ tịch Nước
2013Nghị định Số: 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chínhChính phủ
2016Nghị định số 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộChính phủ
2009Nghị định số 96/2009/NĐ-CP Nghị định về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bì chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt NamChính phủ
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 73