Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2885
Nhan đề: Advanced language practice : English grammar and vocabulary - 3rd ed
Tác giả: Vince, Michael
Từ khoá: English language
Grammar
Vocabularies
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Macmillan
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2885
ISBN: 9780230727045
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA698.pdf
  Giới hạn truy cập
Advanced language practice : English grammar and vocabulary5.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.