Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2855
Nhan đề: Atlat nhân trắc học người Việt Nam trong lứa tuổi lao động : Dấu hiệu tầm hoạt động khớp và trường thị giác
Tác giả: Nguyễn, Đức Hồng
Cao, Duy Tuyết
Hồ, Thanh Hương
Từ khoá: Nhân trắc học
Hoạt động khớp
Ecgonomi
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2855
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TKCN_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1540_1_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách148.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1540_2_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu3.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1540_3_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Dấu hiệu nhân trắc động về tầm hoạt động khớp_ Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu tầm hoạt động khớp3.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1540_4_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Các thông số thống kê cơ bản của các dấu hiệu hoạt động khớp17.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1540_5_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Một số nhận xét tổng quát về tầm hoạt động khớp1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1540_6_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Nguyên tắc ứng dụng dẫn liệu nhân trắc để tính toán các thông số khi thiết kế Ecgonomi4.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1540_7_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Trường thị giác phương pháp đo và thông số thống kế3.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1540_8_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1540_9_Atlas nhan trac hoc nguoi Viet Nam_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục417.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.