Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2842
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorLê, Thị Kim Oanh-
dc.date.accessioned2018-10-25T09:46:55Z-
dc.date.available2018-10-25T09:46:55Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherSA772-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2842-
dc.language.isovivi
dc.publisherSở Khoa học và Công nghệvi
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhvi
dc.titleBước đầu nghiên cứu về di dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_CK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA772_1_Buoc dau nghien cuu..._trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa119.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_2_Buoc dau nghien cuu..._Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt263.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_3_Buoc dau nghien cuu..._Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục423.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_4_Buoc dau nghien cuu..._Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng552.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_5_Buoc dau nghien cuu..._Phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu374.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_6_Buoc dau nghien cuu..._Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan tài liệu976.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_7_Buoc dau nghien cuu..._Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu1.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_8_Buoc dau nghien cuu..._Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Kết quả và thảo luận2.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_9_Buoc dau nghien cuu..._Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết luận361.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_10_Buoc dau nghien cuu..._Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo404.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.