Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2841
Nhan đề: Con người và môi trường
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Huỳnh, Tấn Lợi
Từ khoá: Môi trường
Con người
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2841
Bộ sưu tập: Công nghệ kỹ thuật Môi trường_TSVL_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA771_1_Chuong 1- Phan 1 Khai niem ve moi truong & o nhiem moi truong.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1- Phần 1: Khái niệm về môi trường & ô nhiễm môi trường3.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_2_Chuong 1- Phan 2 Dan so va cac van de do khung hoang dan so.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1- Phần 2: Dân số và các vấn đề do khủng hoảng dân số1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_3_Chuong 2- Phan 1 O nhiem khong khi.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2- Phần 1: Ô nhiễm không khí4.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_4_Chuong 2- Phan 2 O nhiem nguon nuoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2- Phần 2: Ô nhiễm nguồn nước1.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_5_Chuong 2- Phan 3 O dat dai.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 - Phần 3: Ô nhiễm đất đai1.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_6_Chuong 3- Phan 1 Tac dong cua o nhiem moi truong den suc khoe cong dong.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3- Phần 1: Tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng2.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_7_Chuong 3- Phan 2 Tac dong cua o nhiem moi truong den su phat trien kinh te xa hoi.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 - Phần 2: Tác động của ô nhiễm môi trường đến sự phát triển kinh tế xã hội2.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_8_Chuong 4- Phan 1 Giai phap quan ly.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 - Phần 1: Giải pháp quản lý726.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_9_Chuong 4- Phan 2 Giai phap cong nghe.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 - Phần 2: Giải pháp công nghệ6.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_10_Chuong 4- Phan 3 Khu do thi sinh thai- cong nghiep sinh thai.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: - Phần 3: Khu đô thị sinh thái - công nghiệp sinh thái5.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_11_Chuong 5- Phan 1 BĐKH Nguyen nhan va hau qua.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 - Phần 1: Biến đổi khí hậu nguyên nhân và hậu quả4.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_12_Chuong 5- Phan 2 Tac dong cua BDKH den HST va con nguoi Vietnam.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 - Phần 2: Tác động của Biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái và con người Việt nam4.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_13_Chuong 5- Phan 3 Chuong trinh hanh dong thich ung BDKH.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 - Phần 3: Chương trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu3.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA771_14_Muc luc mon học CON NGUOI VA MOI TRUONG.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục207.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.