Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2826
Nhan đề: Video Lecture Title: Self-Balancing Trees
Tác giả: Carter, Lynn Robert
Từ khoá: Computer programming
Computer science
Electronic data processing
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Carnegie Mellon University
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2826
Bộ sưu tập: Fundamentals of Computing 2_VIDEO

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
FCB25.wmv
  Giới hạn truy cập
Self-Balancing Trees27.13 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.