Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2770
Nhan đề: Video Lecture Title: Scope Rules, Information Hiding, Testing, Debugging
Tác giả: Carter, Lynn Robert
Từ khoá: Computer programming
Computer science
Electronic data processing
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Carnegie Mellon University
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2770
Bộ sưu tập: VL_Kỹ thuật Phần mềm_Fundamentals of Computing 1

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
FCA15.wmv
  Giới hạn truy cập
Scope Rules, Information Hiding, Testing, Debugging39.7 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.